ŠD 2. pololetí

Začíná nám 2. školní pololetí, přičemž je potřeba vyplnit a odevzdat přihlášky k pravidelné denní výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině v 2. pololetí. 

Maximální kapacita ŠD je 30 žáků, proto Vás žádám o včasné vyplnění a odevzdání. (Přihlášky k tisku viz níže.) 

Družina od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, 
od pondělí 4. 1. 2021 jsou školní družiny v běžném provozu.

Provoz ranní družiny je zajištěn pro 1. až 2. třídy (od 6:15 do 7:40/7:55). Každá třída má vyhraněnou svou místnost.

Odpolední družina:

 • 1. A - Schwarzová Eva 773 444 584
 • 1. B - Janoušková Jitka 778 527 211
 • 2. A -  Hořejší Petra 773 444 588
 • 2. B - Tonková Eliška 778 527 212


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k předpokládanému navýšení počtu žáků ve školní družině (zjištěnému z předběžných přihlášek), které převyšuje zákonem stanovenou maximální kapacitu školní družiny, jsme nuceni ustanovit pro příští školní rok kritéria pro přijetí žáků do školní družiny.

Obdobný postup bude realizován při přijímání žáků do školního klubu.

Kritéria jsou zveřejněna na webových stránkách školy (oddíl školní družina či aktuality).

Zároveň se mění samotný systém přihlašování i úplata za školní družinu a školní klub. Od příštího školního roku se žáci budou přihlašovat k pravidelné denní docházce do školní družiny i školního klubu, a proto se sjednotila cena za tato školská zařízení na 750 Kč/pololetí (což představuje stále částku 150 Kč/měsíc). Více informací o úplatě je v odkaze Přihlášení a platba v levém menu, kde naleznete i přihlášky do školní družiny a školního.  

Zahájení přihlašování bude v posledním srpnovém týdnu (konkrétně od středy 26. 8. 2020). Informace o tom, zda je žák přijat, dostanete prostřednictvím e-mailu, přes sytém Bakaláři či osobně od vedoucí

vychovatelky školní družiny (Mgr. Petry Hořejší).

V případě dotazů můžete kontaktovat vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

ŠKOLNÍ DRUŽINA                                             

ZŠ ČESKÝ KRUMLOV, PLEŠIVEC 249


 • Je v provozu každý všední den od  6:15 do 16:30
 • Má k dispozici tři herny a věnuje se dětem 1. - 2. ročníku
 • Je zaměřena na řadu zájmových aktivit od výtvarných až po sportovní
 • Využívá venkovní sportovní areál s několika různými hřišti

ŠKOLNÍ KLUB                                             

ZŠ ČESKÝ KRUMLOV, PLEŠIVEC 249


 • Je v provozu každý všední den od  6:15 do 16:30
 • Má k dispozici jednu hernu a věnuje se dětem 3. - 5. ročníku
 • Je zaměřena na řadu zájmových aktivit od výtvarných až po sportovní
 • Využívá venkovní sportovní areál s několika různými hřišti

Činnosti Školní družiny i Školního klubu rozdělujeme na volnou hru a řízenou činnost

volná hra

Náplní práce vychovatelů ve školní družině a školním klubu je nejen zajistit plnohodnotý program, tzv řízenou činnost, ale také (a to především) umožnit seberealizaci jednotlivce. To znamená zajistit, aby si žák mohl vybrat činnost sám, aby měl pocit, že si rozhoduje o tom, co bude dělat. Říkáme tomu volná hra.

Volná hra může být dvojího typu. První možností je, že si žák vymyslí a zorganizuje podle své aktuální nálady a potřeby takovou činnost, která ho bude bavit, ať už sám, nebo se spolužáky. Domluva se spolužáky podněcuje kamarádství, samostatnost, komunikaci, a žák se učí předcházet konfliktům. Druhou možností je tzv. povinně volitelná činnost, kdy se žák rozhoduje, kterou z nabízených činností si zvolí.

Volnou hru zařazujeme v době před obědem v družině (v tomto čase nabízíme činnosti odpočinkové a relaxační) a po řízené činnosti, tedy v pozdější části odpoledne, nejlépe na hřišti (sportovního rázu).