instrukce k 2. POLOLETÍ 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Pro přihlášení je důležité nejprve vyplnit a odevzdat zápisní lístek. Ten si můžete vyzvednout osobně v kterémkoliv oddělení ŠD, nebo si jej můžete stáhnout zde:

Souběžně s odevzdáním zápisního lístku probíhá i platba. Doporučujeme platbu převodem, ale možné je i osobní předání konkrétní/mu vychovatelce/vychovateli.

  • ČÍSLO ÚČTU: 212 082 343 / 0300 (ČSOB)
  • KONSTATNÍ SYMBOL: 2618
  • VARIABILNÍ SYMBOL: má každý žák jiný

POPLATEK ZA 2. POLOLETÍ


JEDEN DEN

Poplatek za pololetí, pokud žák navštěvuje ŠD jeden den v týdnu

550 Kč

DVA DNY

Poplatek za pololetí, pokud žák navštěvuje ŠD dva dny v týdnu

600 Kč

TŘI DNY

Poplatek za pololetí, pokud žák navštěvuje ŠD tři dny v týdnu

650 Kč

ČTYŘI DNY

Poplatek za pololetí, pokud žák navštěvuje ŠD čtyři dny v týdnu

700 Kč

PĚT DNŮ

Poplatek za pololetí, pokud žák navštěvuje ŠD pět dnů v týdnu

750 Kč

PROSÍME O UHRAZENÍ POPLATKU NEJPOZDĚJI 

DO 31. 1. 2019.

DĚKUJEME.


ŠKOLNÍ DRUŽINA                                             

ZŠ ČESKÝ KRUMLOV, PLEŠIVEC 249


  • Je v provozu každý všední den od  6:15 do 16:30
  • Má k dispozici tři herny a věnuje se dětem 1. - 6. ročníku
  • je zaměřena na řadu zájmových aktivit od výtvarných až po sportovní
  • Využívá venkovní sportovní areál s několika různými hřišti
  • Školní klub  (ŠK) je součástí školní družiny (ŠD) a proto vše napsané o ŠD je platné i pro ŠK.


Činnosti Školní družiny rozdělujeme na volnou hru a řízenou činnost

volná hra

Náplní práce vychovatelů ve školní družině je nejen zajistit plnohodnotý program, tzv řízenou činnost, ale také (a to především) umožnit seberealizaci jednotlivce. To znamená zajistit, aby si žák mohl vybrat činnost sám, aby měl pocit, že si rozhoduje o tom, co bude dělat. Říkáme tomu volná hra.

Volná hra může být dvojího typu. První možností je, že si žák vymyslí a zorganizuje podle své aktuální nálady a potřeby takovou činnost, která ho bude bavit, ať už sám, nebo se spolužáky. Domluva se spolužáky podněcuje kamarádství, samostatnost, komunikaci, a žák se učí předcházet konfliktům. Druhou možností je tzv. povinně volitelná činnost, kdy se žák rozhoduje, kterou z nabízených činností si zvolí.

Volnou hru zařazujeme v době před obědem v družině (v tomto čase nabízíme činnosti odpočinkové a relaxační) a po řízené činnosti, tedy v pozdější části odpoledne, nejlépe na hřišti (sportovního rázu).