Školní družina / školní klub (2022/2023)


Základní kontakty 


 • ŠD Mraveniště - Tonková Eliška, DiS. +420 778 527 212
 • ŠD Opice - Janoušková Jitka +420 778 527 211
 • ŠD Lvíčata - Schwarzová Eva +420 773 444 584   
 • ŠK Pandy - Bc. Lamačová Marie +420 773 444 588  


Divadlo Z Bedny

dne 26.1.2023 nás opět navštívil pan Pohoda se Soničkou a svým Divadlem Z Bedny. Přivezl nám úplně novou pohádku O třech kůzlátkách. Hlavní postavou byla kůzlátka a nezbedný vlk František. Součástí pohádky byla i zábavná nauka o třídění odpadu. Děti byly vtaženy do děje pohádky, moc si to užily a my s nimi. Nahlédněte do naší galerie. 


ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče, 

vzhledem ke zvýšenému zájmu žáků o školní družinu a školní klub (zjištěnému z předběžného přihlášení), který převyšuje zákonem stanovenou maximální kapacitu, jsou stanovena kritéria pro přijetí žáků do školní družiny.

Stejný postup je realizován při přijímání žáků do školního klubu.

Kritéria jsou zveřejněna na webových stránkách školy (oddíl školní družina či aktuality).

Zároveň se mění samotný systém přihlašování i úplata za školní družinu a školní klub. Sjednotila se cena za tato školská zařízení na 1 000 Kč za  pololetí (což představuje částku 200 Kč/měsíc). Více informací o úplatě naleznete v odkazu Přihlášení a platba v levém menu, zde najdete i přihlášky do školní družiny a školního klubu. 

V případě dotazů můžete kontaktovat vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

ŠKOLNÍ DRUŽINA                                             

ZŠ ČESKÝ KRUMLOV, PLEŠIVEC 249


 • Je v provozu každý všední den od  6:15 do 16:30
 • Má k dispozici tři herny a věnuje se dětem 1. - 2. ročníku
 • Je zaměřena na řadu zájmových aktivit od výtvarných až po sportovní
 • Využívá venkovní sportovní areál s několika různými hřišti

ŠKOLNÍ KLUB                                             

ZŠ ČESKÝ KRUMLOV, PLEŠIVEC 249


 • Je v provozu každý všední den od  6:15 do 16:30
 • Má k dispozici jednu hernu a věnuje se dětem 3. - 9. ročníku
 • Je zaměřen na řadu zájmových aktivit od výtvarných až po sportovní
 • Využívá venkovní sportovní areál s několika různými hřišti

ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY I ŠKOLNÍHO KLUBU ROZDĚLUJEME NA: odpočinkové, rekreační,  zájmové a přípravu na vyučování.


Odpočinkové činnosti - jsou klidové činnosti, při nichž žáci odstraňují únavu. Zařazují se ráno v ranní družině před vyučováním, po obědě a kdykoli, když vychovatel uváží, že je to potřeba. Žáci mohou odpočívat na podložkách, na koberci během relaxačního čtení, při relaxačním cvičení, za poslechu hudby nebo mohou hrát klidové stolní hry.

Rekreační činnosti - umožňují regeneraci sil, aktivní odpočinek obsahující náročnější pohybové, sportovní, turistické nebo manuální prvky. Jedná se o pohybové venkovní hry ať spontánní nebo organizované.

Zájmové činnosti - podporují rozvoj osobnosti žáka, pomáhají dětem v seberealizaci. Domluva se spolužáky podněcuje kamarádství, samostatnost, komunikaci a žák se učí předcházet konfliktům. Žáci mohou kompenzovat své možné neúspěchy ve škole. Zájmové činnosti mohou být individuální nebo skupinové, organizované nebo spontánní. Hlavní je vlastní aktivita dětí. Děti si sami přirozeně stanovují své cíle a to jim přináší uspokojení a radost. Žáci pak nemají čas se nudit. 

Příprava na vyučování - není stanovené jako povinná činnost školní družiny ani školního klubu. Ve školských zařízeních je procvičováno učivo formou zábavných didaktických her. Upevňují se a ověřují školní poznatky a získávají se nové během vycházek, exkurzí, poslechových činností a další. Můžeme zařazovat i vypracovávání domácích úkolů se souhlasem rodičů. 


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky